Agencija za elektroničke medije objavila je 2016. studiju pod nazivom Ravnopravnost muškaraca i žena u sportskim programima audiovizualnih medija koja je pokazala da se od ukupnog broja sportskih vijesti tek 3,76 posto odnosi na ženski sport. To je bio motiv za izradu ovih Preporuka, čiji je cilj da služe medijima kao alat u praćenju ženskog sporta te sportskim savezima i klubovima kao pomoć u radu. Preporuke su javnosti predstavljene 7. ožujka 2019. godine.