Portal zeneimediji.hr posvećen je osnaživanju i informiranju žena te poučavanju i podizanju svijesti svih građana, javnih osoba, kreatora javnih politika, civilnog društva i posebno medija o pitanjima položaja žena u društvu. Portal je pokrenula Agencija za elektroničke medije s ciljem jačanja ispravne medijske vidljivosti žena i smanjenja štetnih stereotipa.

Zadaća portala je poticati važne teme u javnom diskursu poput:

  • izraženijeg medijskog praćenja žena koje su ostvarile značajne rezultate u području svoga rada te pružanja potpore mladim ženama na početku karijere,
  • veće vidljivosti žena u informativnim emisijama općenito,
  • smanjenja rodnih sterotipa u medijima i javnom prostoru,
  • ukazivanja na seksizam, stereotipe i diskriminaciju kao uzroke neravnopravnosti spolova,
  • pridržavanja visokih načela profesionalnog izvještavanja o rodno uvjetovanom i obiteljskom nasilju,
  • približavanja široj javnosti nacionalne i međunarodne regulative usmjerene na žene,
  • posvećivanja više društvene i medijske pažnje ženama koje nisu dovoljno snažne u zauzimanju za sebe i dr.

Portal je dio projekta Žene i mediji koji je započeo u okviru aktivnosti radne skupine Rod i mediji Mediteranske mreže regulatornih tijela (MNRA) čija je članica i Agencija za elektroničke medije. Zahvaljujući aktivnostima Agencije projekt je u Hrvatskoj prerastao početne okvire te dobio snažniji zamah provođenjem kampanji, izradom analiza medijskog sadržaja i objavom publikacija koje doprinose osvješćivanju javnosti i medija o punoj ravnopravnosti žena u društvu.

Agencija i Vijeće za elektroničke medije ovim projektom nastoje povezati sve relevantne dionike s ciljem stvaranja što kvalitetnijeg sadržaja. Portal zeneimediji.hr partnerski podržavaju:

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pučka pravobraniteljica, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Ured za ravnopravnost spolova, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministartsvo turizma i sporta, Državni ured za demografiju i mlade, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Udruga B.a.B.e., Ženska soba – Centar za seksualna prava, Caritas, Centar za ženske studije, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska zajednica županija te druge organizacije i pojedinci.

Cilj je napraviti pomak prema ravnopravnom položaju žena u društvu zajedno sa spomenutim akterima koji imaju važan utjecaj na oblikovanje javnog mnijenja.