Agencija za elektroničke medije

Jagićeva 31,
10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01/ 488 2610
E-mail: zeneimediji@aem.hr

Glavna urednica:

Antonija Dujmović
E-mail: info@zeneimediji.hr