Mediji imaju velik utjecaj na razvoj društvenih vrijednosti i oblikovanje stavova. Stoga način na koji prezentiraju sadržaje, kao i brojnost takvih sadržaja, značajno pridonose načinu na koji će javnost donositi zaključke, formirati stavove te se temeljem njih ponašati i djelovati. Zanemarivanje određenih tema i sadržaja obično vodi prema njihovoj marginalizaciji i izostavljanju iz prostora javnoga diskursa i zanimanja opće javnosti.

PREUZMI CIJELU BROŠURU (PDF)

MEDIJSKI KODEKS