Skupina udruga podnijela Vijeću Europe izvješće u sjeni o implementaciji Istanbulske konvencije

2022-03-04T17:42:32+01:004. ožujka 2022.|Civilno društvo|

Pripremila: Antonija Dujmović

Skupina organizacija i konzultantkinja, koordinirana od strane udruge SOS Rijeka – centra za nenasilje i ljudska prava, podnijela je Vijeću Europe izvješće u sjeni (shadow report) o implementaciji Istanbulske konvencije koju je Republika Hrvatska ratificirala 2018. godine preuzevši time obaveze koje se tiču prevencije rodno uvjetovanog nasilja, pružanja podrške i zaštite žrtvama, sankcioniranja počinitelja te donošenja politka koje omogućuju sveobuhvatni odgovor na nasilje prema ženama.

U današnjem priopćenju SOS Rijeka navodi da su države dužne periodično izvještavati GREVIO (tijelo zaduženo za praćenje provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji) te da će u skladu s tim u nadolazećem periodu GREVIO proučiti izvješće koje im je u veljači uputila Vlada RH ali i spomenuto izvješće u sjeni organizacija civilnoga društva. Kako ističu, GREVIO bi na jesen trebao posjetiti Hrvatsku kada će donijeti zaključke o provedbi Konvencije u RH.

“Izvješće države se, očekivano, bazira na iznošenju pozitivnih pomaka u području zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja. Svojim izvješćem u sjeni pokušale smo osigurati da GREVIO budu raspoložive alternativne informacije – informacije prikupljene u praksi, „na terenu“, u izravnom radu sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Ono je rezultat nastojanja stručnjakinja i njihovog dugogodišnjeg rada za žrtvama nasilja da ukažu na to kako sustav, pa i usvojene novine, uistinu funkcioniraju ili ne funkcioniraju u praksu. Stoga, izvješće u sjeni uz argumente i dokaze manjkavosti sustava sadrži i naše konkretne preporuke za daljnje usklađivanje s Istanbulskom Konvencijom”, stoji u priopćenju SOS Rijeka.

Neke od najvažnijih preporuka odnose se na:

  • manjak rodne perspektive u zakonima, politikama i praksi
  • visoku razinu nerazumijevanja rodne utemeljenosti nasilja prema ženama i nasilja u obitelji koja se očituje u okrivljavanju žrtava, proglašavanju žrtava nesuradljivima i nepodobnima za roditeljstvo te u praksi dvostrukih uhićenja i dvojnih optužbi
  • nedostatak kvalitetne, sveobuhvatne, dugotrajne edukacije o rodno uvjetovanom nasilju za sve stručnjake koji u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja
  • nedostatno i netransparentno vođenje statistika od strane državnih institucija
  • nedostatke u radu kordinacijskih tijela, kao i u suradnji i komunikaciji među institucijama, koje se često ne pridružavaju u potpunosti propisa i protokola; nedostatak dijaloga sa ženskim organizacijama civilnog društva
  • neprovođenje procjene rizika, kršenje prava žrtve, manjkavosti u sustavu zaštite žrtvava od budućeg nasilja
  • nedostatak servisa specijaliziranih za pružanje podrške žrtvama seksualnog nasilja te nedostatak kapaciteta specijaliziranih skloništa namijenjenih (isključivo) ženama i njihovoj djeci
  • iznimno blagu i neefikasnu penalnu politiku
  • nasilje prema ženama u zdravstvenom sustavu.

U pisanju izvještaja u sjeni sudjelovale su sljedeće organizacije i nezavisne stručnjakinje (navedene abecednim redom): Bobić, Lana (U Dobroj Vjeri); Bonacci Skenderović, Dunja (nezavisna konzultantkinja); CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; Centar za mirovne studije – CMS (vezano uz poglavlje o migracijama i azilu); DOMINE – organizacija za promicanje ženskih prava; Munivrana, Maja (nezavisna konzultantkinja); Roditelji u akciji – Roda; SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava; Škrbić, Nataša (nezavisna konzultantkinja za javni i neprofitni sektor); Udruga UZOR; Ženska grupa Karlovac „Korak“; Ženska soba – Centar za seksualna prava.

Stranica koristi web kolačiće Više informacija Prihvaćam
Koristimo kolačiće! To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka i koristite sve funkcionalnosti podržane tom tehnologijom. Molimo vas da prihvatite uvjete korištenja.