Projekt socijalne integracije žrtava obiteljskog nasilja nakon napuštanja sigurne kuće

2021-01-27T17:27:32+01:0027. siječnja 2021.|Civilno društvo|

Udruga B.a.B.e. u razdoblju od 2020. do 2023. godine kao jedan od projekata provodi program „Savjetodavna i psihosocijalna podrška i pomoć ženama žrtvama nasilja u obitelji nakon izlaska iz skloništa“.

Projekt je usmjeren na osiguravanje socijalne integracije žrtava obiteljskog nasilja nakon napuštanja sigurne kuće kroz aktivnosti psihosocijalne i pravne podrške, radionica osnaživanja i aktivnog traženja posla, praćenja postupaka pred institucijama te aktivnosti djelovanja na širem društvenom planu.

Doprinosi smanjenju siromaštva, suzbijanju diskriminacije i promicanju rodne ravnopravnosti, kao i razvoju dodatnih programa socijalne integracije u procesu deinstitucionalizacije za podzastupljene žrtve obiteljskog nasilja.

Prateći potrebe žena i djece žrtava obiteljskog nasilja nakon napuštanja sigurne kuće, uviđa se nedostatak kvalitetnih programa njihove integracije. Ovim se programom stoga razvija neposredni odgovor na potrebe žrtava nasilja u obitelji za cjelovitom socijalnom integracijom nakon napuštanja sigurne kuće.

Program obuhvaća žrtve obiteljskog nasilja, bez obzira na dob, obiteljski status i druga sociodemografska obilježja, koje se izlaskom iz skloništa suočavaju s novim izazovima uspostavljanja ekonomske stabilnosti i neovisnosti, formiranja nove ili jačanja postojeće socijalne mreže, nošenja s dugotrajnim sudskim postupcima, izvršavanjem roditeljske skrbi, nezaposlenošću i sl.

Korisnice programa sudjelovat će u izradi individualnih planova promjene, redovito će im se pružati usluge psihosocijalnog i pravnog savjetovanja, sudjelovat će u grupama podrške, edukativnim i psihoedukativnim radionicama za jačanje motivacije, samopouzdanja i samopoštovanja, adaptivno nošenje sa stresom te radionicama za unaprjeđenje zapošljivosti korisnica.

Poboljšanjem uvjeta za život žrtava u zajednici, doprinijet će se procesu deinstitucionalizacije, odnosno, prevencije institucionalizacije te razvoju mreže socijalnih usluga u zajednici. Široki doseg predviđenih aktivnosti, čini cjelokupni projekt višestruko korisnim za cijelu društvenu zajednicu, a ne samo za jednu usko definiranu društvenu skupinu.

Pogledajte film Jasmina, jedan od filmova nastalih okviru projekta. U filmu žena žrtva obiteljskog nasilja hrabro iznosi svoje mučno svjedočanstvo.

Program će također pridonijeti provođenju nacionalnih dokumenata i strategija u području socijalnih usluga vezanih uz izgradnju učinkovitog sustava zaštite i prevencije nasilja u obitelji kao jednom od strateških područja usmjerenosti javnih politika, pružanjem inovativnih i alternativnih usluga u zajednici žrtvama obiteljskog nasilja koje su relevantnim nacionalnim dokumentima identificirane kao jedna od najugroženijih društvenih skupina koja je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Planiranim aktivnostima izravno se doprinosi ostvarenju dva ključna opća cilja Strateškog plana Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za razdoblje od 2020.-2022. godine – osiguranju minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva te primjerenom zadovoljavanju potreba socijalno osjetljivih skupina i socijalnom osnaživanju i zaštiti obitelji, djece i mladih.

Područja obuhvaćena projektom komplementarna su i ciljevima relevantnih međunarodnih dokumenata, prije svega Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te pridonose učinkovitoj realizaciji međunarodno preuzetih obveza države na ovom području. Nužnost daljnjeg unaprjeđenja sustava zaštite i prevencije nasilja u obitelji istaknuta je i kao glavni cilj Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine, koja ističe potrebu osiguranja cjelovitog i sustavnog pristupa ovom problemu te posebnu pažnju poklanja razvoju preventivnih programa radi suzbijanja nasilja u obitelji u njegovim pojavnim oblicima.

U okviru programskih aktivnosti predviđeno je i kreiranje specifičnih mjera usmjerenih pružanju podrške djeci koje će biti prilagođene njihovoj dobi, a u cilju razvijanja adekvatnih kompenzacijskih i emocionalnih mehanizama za kvalitetno suočavanje sa zahtjevnom životnom situacijom, socijalnih kompetencija i vještina za samoaktualizaciju, nenasilno rješavanje konflikata i uspješnu integraciju u vršnjački kolektiv te pružanja pozitivnih primjera i društveno prihvaćenih obrazaca ponašanja.

Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Županja, Centar za socijalnu skrb Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija i Duga Zagreb, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja. Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Izvor: B.a.B.e.

Stranica koristi web kolačiće Više informacija Prihvaćam
Koristimo kolačiće! To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka i koristite sve funkcionalnosti podržane tom tehnologijom. Molimo vas da prihvatite uvjete korištenja.