Statistički pokazatelji o muškim korisnicima rodiljnih i roditeljskih dopusta i naknada upućuju na blagi porast broja muških korisnika u odnosu na žene. S jedne strane, možemo biti zadovoljni sa značajnim porastom muških korisnika u 2018., ali s druge strane, to je još uvijek nedovoljno jer statistički pokazatelji i dalje potvrđuju situaciju da je Republika Hrvatska među državama članicama Europske unije u kojoj muškarci (očevi) najmanje koriste rodiljne i roditeljske potpore, stoji u priopćenju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Potaknuta određenim brojem pritužbi i upita koje je zaprimila (kako od strane roditelja tako i od strane pojedinih organizacija civilnog društva) Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je tijekom 2018. i 2019. godine nastavila svoje aktivnosti iz područja rodiljnih i roditeljskih potpora, a posebice u cilju pribavljanja tumačenja i pojašnjenja pojedinih zakonskih odredbi odnosno u cilju što većeg informiranja roditelja o njihovim pravima.

Naime Pravobraniteljica kontinuirano u svom radu prati područje rodiljnih i roditeljskih potpora te u svojim godišnjim izvješćima o radu daje preporuke Hrvatskom saboru. Tako je u svom Izvješću o radu za 2018. godinu Pravobraniteljica ukazala na činjenicu da očevi ne koriste u dovoljnoj mjeri rodiljne, posebno roditeljske dopuste, kao i na prepreke oko usklađivanja obiteljskog i poslovnog života.

Premda pomaci postoje, činjenica je da samo 7 i pol posto očeva koristi roditeljski dopust

Naime, kada uspoređujemo statističke podatke iz 2018. godine sa statističkim podacima iz 2017., vidljivo je da je u 2018. godini došlo do blagog pada korisnika rodiljnog dopusta od strane muškaraca, odnosno da je 7 muškarca manje koristilo rodiljni dopust nego u 2017., što je pad s 204 na 197 korisnika, odnosno s 0,31% na 0,28%.

Međutim, što se tiče korištenja roditeljskog dopusta od strane muškaraca, u 2018. godini je ipak došlo do određenog porasta broja korisnika u odnosu na 2017. , i to s 2.013 u 2017. na 3.488 korisnika u 2018., što je za 1.475 korisnika (73,27%) više u odnosu na 2017. godinu. Kada usporedimo s brojem žena, vidljiv je porast muških korisnika roditeljskog dopusta s 4,47% u 2017. – na 7,55% u 2018. Međutim vidljivo je kako se i dalje radi o relativno malom broju muškaraca/očeva koji koriste roditeljski dopust.

Kada analiziramo i uspoređujemo neke od preostalih statističkih pokazatelja, npr., pokazatelje o korisnicima/ama koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednici/e izvan sustava poreza na dobit ili dohodak, nezaposleni korisnici/e, odnosno korisnici/e rodiljne i roditeljske pošteda od rada, kao i korisnici/e izvan sustava rada, odnosno korisnici/e rodiljne i roditeljske brige – broj korisnika muškog spola je već godinama neznatan, odnosno niti u jednoj kategoriji ne prelazi 1%.

S obzirom na nezadovoljavajuće stanje što se tiče korištenja roditeljskog dopusta (prava oba roditelja) od strane očeva, valjalo bi što prije uvesti očinski dopust kao rodno specifično i isključivo pravo očeva, a što bi bio veliki izazov, smatra Pravobraniteljica.

Cjelovito priopćenje pročitajte OVDJE.