Pozivaju se nezaposlene žene s područja su Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije da se prijave na besplatnu edukaciju koja se odnosi na usvajanje novih znanja važnih za rad u udrugama, zakladama i drugim neprofitnim organizacijama.

Edukacija pruža osnovna znanja i vještine potrebne za rad u neprofitnim organizacijama, a organizirana je u dva modula.

Prvi modul bavi se temama kao što su civilno društvo i djelovanje udruga, planiranje i razvoj zajednice, Europski fondovi i projektni menadžment i održat će se 19.-21. studenog.

Drugi modul je posvećen temi društvenog poduzetništva i vještinama potrebnim za angažman u zajednici i održat će se 10.-12. prosinca.
.
Prijaviti se mogu žene koje su nezaposlene, a koje:

• žive na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije;
• imaju interes za nove teme ili žele produbiti svoje znanje o djelovanju organizacija civilnog društva;
• žele istražiti/otkriti svoje snage i svoje resurse i kako ih što bolje primijeniti;
• vole raditi u timu;
• u procesu su traženja posla ili samozapošljavanja i potrebna im je dodatna podrška.

Edukacija je otvorena za 25 nezaposlenih žena s područja tri navedene županije. Za sudjelovanje u edukaciji nisu bitne godine, stupanj obrazovanja, radno iskustvo niti prethodno znanje o ovom području. Dovoljna je dobra volja i spremnost sudjelovanja u oba modula edukacije.

Za sve polaznice edukacije osiguran je smještaj, hrana i osvježenje u Hotelu Picok u Đurđevcu te je organiziran prijevoz iz Vukovara, Osijeka i Slavonskog Broda.

Prijaviti se možete do 12.11.2019. Više informacija potražite OVDJE.

Izvor: Volonterski centar Osijek