U svrhu poticanja poduzetničkih aktivnosti osoba s invaliditetom nedavno je u Zagrebu održana tribina u organizaciji udruge Centar za razvoj vrijednosti. Osnivačica i voditeljica udruge, Marija Tomić Preiner, zaključke s ove tribine smatra dobrim putokazom ka poboljšanju poduzetničke klime za osobe s invaliditetom.

Nužna je jača međuinstitucionalna suradnja kako bi se napravila bolja podloga za razvoj poduzetničkog potencijala osoba s invaliditetom, na taj način treba sagledavati i rješavanje problema njihove nezaposlenosti. Potrebno je inicirati natječaje za start up ideje osoba s invaliditetom i raditi na umrežavanju poduzetnika s invaliditetom u Hrvatskoj“ – kaže Tomić Preiner.

Dodaje kako je osim toga važno razviti i različite sustave potpora koje se odnose na izmjene u postojećim zakonima, potaknuti veće korištenje usluga poduzetnika s invaliditetom te o njima više govoriti informativnim tonom.

Jesu li poduzetnice s invaliditetom dvostruko diskriminirane?

Žene u svijetu poduzetništva nose se s različitim problemima temeljenim na predrasudama i rodnim stereotipima što se direktno odražava na teže napredovanje u karijeri i manju plaću za isti rad u odnosu na muškarce. Osobe s invaliditetom se također vrlo često susreću s predrasudama i stereotipima. Znači li to da su žene s invaliditetom dvostruko diskriminirane prilikom zapošljavanja, odnosno pokretanja posla?

Iz osobnog iskustva i razgovora s osobama s invaliditetom diskriminaciji su prilikom zapošljavanja izloženi podjednako žene i muškarci. Nažalost ista je situacija i u poduzetničkom svijetu gdje se nekako u svjetlu  marketinga u prvi  plan stavlja priča vezana uz invaliditet, a manje na poduzetničku aktivnost“ – ističe Tomić Preiner.

Među ostalim, ovo ju je potaknulo na osnivanje udruge Centar za razvoj vrijednosti kojoj je jedan od ciljeva i povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom. Kroz projekt „Drugačija i inkluzivna strana poduzetništva“ nastoje se razviti poduzetničke kompetencije kod osoba s invaliditetom i tako stvoriti temelj njihova samozapošljavanja.

O meni

Moje ime je Maria Tomić Preiner imam 35 godina i kada razmišljam o tome tko sam, razmišljam o više različitih uloga, kako onih privatnih tako i poslovnih. Privatno sam mama i supruga, ljubiteljica putovanja i inovatorica. Činjenica što sam rođena s cerebralnom paralizom i zbog toga u kolicima učinila me i vizionarkom koja želi potaknuti pozitivne promjene.

Moje poslovne uloge su različite. Po struci sam psihologinja i socijalna radionica s višegodišnjim iskustvom rada u području upravljanja ljudskim potencijalima kao i radu u NGO sektoru. Osim toga, trenutno razvijam igračku za djecu za koju se nadam da će uz sve ovo što sada radim utjecati na moj profesionalni put.

U sklopu projekta “Drugačija i inkluzivna strana poduzetništva“ organiziram različite radionice tijekom kojih se neke ideje pretvore u posao. Druga vrsta radionica odnosi se na znanja koja su potrebna za dobivanje financija za poduzetničku ideju.

Također, temeljem osobnog iskustva i profesionalnih znanja dajem savjete za profesionalni razvoj osobama kojima je potrebna podrška i poticaj. Trenutno sam usmjerena na povezivanje potencijalnih investitora i osoba s poduzetničkim idejama.

Svi kojima se ove aktivnosti čine zanimljivim mogu mi se javiti na kontakt: mariatomic2000@yahoo.com mob 091 516 0489. Sigurna sam da će im biti jako korisne za pokretanje nekih novih ideja.