Pravo na slobodu izražavanja jedno je od temeljnih ljudskih prava koje
obuhvaća kako slobodu primanja, tako i slobodu širenja informacija, a to pravo zajamčeno je međunarodnim ugovorima od kojih je najstariji Europska
konvencija o ljudskim pravima te domaćim zakonodavstvom…

PREUZMI CIJELU BROŠURU (PDF)

NOVINARSTVO U JAVNOM INTERESU