Piše: Antonija Dujmović

Počinitelji seksualnog nasilja nad djecom pretežito su osobe muškog spola, najčešće je riječ o djeci bliskim osobama i članovima obitelji. U čak 80 posto slučajeva seksualnog nasilja nad mlađom djecom zlostavljači su njihovi roditelji, u kasnijoj dobi to su vršnjaci i partneri – šokantne su činjenice iznesene u povodu početka Nacionalne kampanje protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima.

“Manipuliranje povjerenjem je razlog zbog kojeg zlostavljanje obično dugo traje kod djece mlađeg uzrasta”, kazala je koordinatorica Ženske sobe, psihologinja Maja Mamula, naglašavajući važnost edukacije djece, roditelja, i osoba koje rade s djecom.

Kampanja je pokrenuta s ciljem podizanja svijesti o problematici seksualnog nasilja nad djecom i zagovaranja uvođenja prevencijskog programa SNEP u kurikule srednjih škola. Nacionalnu kampanju provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, a popraćena je jumbo plakatima i posterima na javnim mjestima te video spotovima i radijskim jinglovima.

Prevencijski program SNEP (Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program) započeo je prije dvije godine i trenutno se provodi u 31 srednjoj školi. Programom je obuhvaćeno oko 2 i pol tisuće učenika/ca, a među njima je i 60 učenika/ca koji su kroz program osposobljeni/e za daljnje prenošenje naučenog svojim vršnjacima.

Radionice u školama obrađuju teme seksualnog nasilja u obitelji, elektroničkog seksualnog nasilja te seksualnog nasilja u mladenačkim vezama. U tu svrhu je izrađen i Priručnik.

Voditeljica edukacijskih programa Ženske sobe Antonija Hojt Ilić, predstavljajući projekt navela je jednu zanimljivost: “Poziv za sudjelovanjem u programu poslali smo 250 srednjih škola diljem Hrvatske, iznenadili smo se da se pozivu nije odazvala niti jedna škola iz srednje Dalmacije, ipak, na koncu smo dobili jednu školu s tog područja”, rekla je.

Izaslanica predsjednika Vlade RH Margareta Mađerić istaknula je Žensku sobu kao dobar primjer suradnje nevladinog sektora i državnih institucija, napomenuvši kako je upravo ova organizacija pokrenula neke od prvih inicijativa i projekta protiv seksualnog nasilja u Hrvatskoj.

“Nužnost djelovanja u navedenom smjeru prepoznalo je i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje zadnjih godina kontinuirano podržava projekte, programe i inicijative Ženske sobe i drugih organizacija u kojima vidi potencijal i dobrobit za mlade i društvo u cjelini”, rekla je Mađerić.

Važnost osnaživanja djece i jačanja svijesti o zaštiti djece istaknula je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević koja je kazala da se njen Ured kontinuirano zalaže da djeca budu uključena u preventivne programe već od predškolske dobi.

“Zato je Ured još 2017. godine dao punu podršku uvođenju SNEP programa u srednje škole kao vrijednom edukativnom i preventivnom programu sprječavanja spolnog nasilja u doba adolescencije te smo postali jedna od partnerskih organizacija u osmišljavanju i provođenju ovog programa”, rekla je Pravobraniteljica.

Prevencijsko edukacijski program SNEP podržalo je i Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao i Agencija za odgoj i obrazovanje. Predstavnik MZO-a Darko Tot podsjetio je na činjenicu da u obrazovni sustav svakog dana ulazi oko 440 tisuća različitih sudbina te da se zato moraju uložiti veliki napori da se seksualno nasilje ne događa među vršnjacima, a s druge strane i da oni koji rade s djecom prepoznaju situacije kada je netko žrtva.

Alma Rovis Brandić, viša savjetnica u AZOO-u, smatra da je najviše truda potrebno uložiti u razbijanje predrasuda o seksualnom nasilju, a poseban naglasak stavila je na usvajanje socijalno-emocionalnih vještina jer, kako kaže, “one su oklop koji štiti djecu”.

Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Dubravka Brezak Stamać rekla je kako je ovo teška i tabuizirana tema i da se upravo zato o njoj treba govoriti javno. “Ako se djeci ne skrene pozornost da je neko ponašanje neprirodno, ono će u suprotnom misliti da je to što mu se događa normalno, prirodno. To trebamo spriječiti!”, zaključila je.