Hrvatskoj počeo teči rok za implementaciju Direktive o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena

2023-06-09T12:57:14+02:009. lipnja 2023.|Institucije, Posao|

Pripremila: Antonija Dujmović

Na snagu je stupila Direktiva (EU) 2023/970 Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i mehanizama izvršenja. Direktivom se utvrđuju minimalni zahtjevi za jačanje primjene načela jednake plaće muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti, odnosno tzv. „načelo jednake plaće”.

Temeljni zahtjev Direktive jest da poslodavci u javnom i privatnom sektoru imaju platne strukture kojima se osigurava jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti. U tu svrhu Direktivom se jačaju mehanizmi transparentnosti plaća već i prije samog zapošljavanja. Tako kandidati/kinje za zapošljavanje imaju pravo od potencijalnog poslodavca dobiti informacije o početnoj plaći ili rasponu plaće za radno mjesto za koje se prijavljuju, utvrđenih na temelju objektivnih, rodno neutralnih kriterija te relevantnim odredbama eventualnog kolektivnog ugovora koje poslodavac primjenjuje u vezi s tim radnim mjestom. Pritom, poslodavac neće smjeti ispitivati kandidate/kinje o plaćama u okviru trenutnih ili prethodnih radnih odnosa.

Direktive EU-a imaju opću primjenu ali se ne primjenjuju izravno u državama članicama, već se najprije moraju prenijeti u nacionalna zakonodavstva. Republika Hrvatska (kao i sve ostale države članice EU-a) dužna je ovu Direktivu uvrstiti u svoje zakonodavstvo do 7. lipnja 2026.

Nadalje, u cilju jačanja transparentnosti plaća, radnici/e će imati pravo na informacije u pisanoj formi o svojem pojedinačnom platnom razredu i prosječnim platnim razredima, raščlanjene po spolu, za kategorije zaposlenih koji obavljaju jednak rad kao i oni ili rad vrijednosti jednake njihovu rad. Osim putem svojih predstavnika/ca, radnici/e će imati mogućnost zatražiti te informacije putem tijela za jednakost, odnosno Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Države članice Europske unije su u obvezi uvesti mjere kojima se zabranjuju ugovorne odredbe kojima se radnike/ce ograničava u otkrivanju informacija o svojoj plaći, tako da podatak o plaći neće biti obuhvaćen poslovnom tajnom.

Poslodavci sa 100 i više zaposlenih osoba bit će obvezni posebno ustrojenom nadzornom tijelu ili ustrojstvenoj jedinici dostavljati podatke o razlici u plaći na temelju spola, razliku u plaći na temelju spola u dopunskim ili varijabilnim komponentama i razliku u medijalnoj plaći, udio muškaraca i žena koji primaju dopunske ili varijabilne komponente, udio muškaraca i žena u svakom kvartilnom razredu plaća te razliku u plaći na temelju spola prema kategorijama radnika raščlanjenima po uobičajenoj osnovnoj nadnici ili plaći i dopunskim ili varijabilnim komponentama.

Ovisno o kategoriji poslodavca po broju zaposlenih, različiti su rokovi za izvršenje navedene obveze, pa tako poslodavci sa 150 i više zaposlenih imaju obvezu prvi puta nadzornom tijelu dostaviti navedene podatke do 7. lipnja 2027. godine, a poslodavci sa 100 i više zaposlenih do 7. lipnja 2031. godine.

U slučaju razlike u prosječnom platnom razredu muškaraca i žena od najmanje 5 % koju nije moguće obrazložiti na temelju objektivnih i rodno neutralnih kriterija ili ta razlika nije otklonjena u određenom roku, poslodavac će biti u obvezi provesti zajedničku procjenu plaća kako bi se utvrdile, ispravile i spriječile razlike u plaćama muškaraca i žena.

Države članice su obvezne propisati djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za kršenje prava i obveza u vezi s načelom jednake plaće, koje uključuju novčane kazne, a svaki radnik/ca koji/a je pretrpio/la štetu kao posljedicu kršenja bilo kojeg prava ili obveze u vezi s načelom jednake plaće ima pravo zatražiti i dobiti potpunu naknadu ili restituciju štete.

Države članice su obvezne kroz nacionalne propise transponirati Direktivu do 7. lipnja 2026. godine.

Izvor: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Što donosi Direktiva o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena?

• Poslodavci su dužni imati platne strukture kojima se osigurava jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti

• Kandidati/kinje za zapošljavanje imaju pravo od potencijalnog poslodavca dobiti informacije o početnoj plaći

• Poslodavac ne smije ispitivati kandidate/kinje o njihovim plaćama na prethodnim zaposljenjima

• Radnici/e imaju pravo na informacije o svojem platnom razredu i prosječnim platnim razredima, raščlanjene po spolu

• Podatak o plaći ne smije biti poslovna tajna

• Poslodavci sa 100 i više zaposlenih dužni su nadzornom tijelu dostavljati podatke o razlici u plaći na temelju spola

• U slučaju razlike u prosječnom platnom razredu muškaraca i žena od najmanje 5 % koju nije moguće obrazložiti na temelju objektivnih i rodno neutralnih kriterija poslodavac je obvezan ispraviti razlike u plaćama muškaraca i žena

• Radnik/ca koji/a je pretrpio/la štetu kao posljedicu kršenja prava i obveza ima pravo na potpunu naknadu ili restituciju štete

Stranica koristi web kolačiće Više informacija Prihvaćam
Koristimo kolačiće! To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka i koristite sve funkcionalnosti podržane tom tehnologijom. Molimo vas da prihvatite uvjete korištenja.