Pozivaju se svi građani/ke i organizacije da do 28. svibnja 2020. sudjeluju u javnom savjetovanju „Razlika u plaćama između spolova – transparentnost plaća muškaraca i žena“.

Europska komisija nastoji prikupiti informacije od velikog broja dionika, uključujući javna tijela i tijela državne uprave, strukovna i poslovna udruženja, socijalne partnere (sindikate i poslodavce), udruge žena, nacionalna tijela za ravnopravnost, inspektorate rada, druga nacionalna tijela, civilno društvo i nevladine organizacije, pripadnike akademske zajednice te organizacije koje financiraju istraživanja i istraživačke organizacije, među ostalim sveučilišta.

Cilj je javnog savjetovanja prikupiti informacije, stajališta i iskustva o rodno uvjetovanoj diskriminaciji u plaćama i mjerama za transparentnost plaća kao alatu za bolje poznavanje i provedbu načela o „jednakim plaćama muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti”. Prikupljene informacije bit će doprinos inicijativi za transparentnost plaća.

Link za sudjelovanje u javnom savjetovanju možete pronaći OVDJE

Ako niste u mogućnosti služiti se internetskim upitnikom, kontaktirajte adresu e-pošte: JUST-EQUALPAY-TEAM@ec.europa.eu

Izvor: Ured za ravnopravnost spolova RH