MEDIJSKA REGULATIVA

Obvezujuća

Zakon o medijima

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama – Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća

Neobvezujuća

Kodeks časti hrvatskih novinara

Medijski kodeks – vodič za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu

Priručnik sa smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji

Zaključci Vijeća Europske Unije od 24. lipnja 2013. o unapređivanju uloge žena u donošenju odluka u medijskom sektoru

Guidelines for reporting on violence against women, International Federation of Journalists

Rezolucije

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2018. o rodnoj ravnopravnosti u medijskom sektoru EU-a

Rezolucija Europskog parlamenta o osnaživanju žena i djevojčica posredstvom digitalnog sektora (prijedlog 2018.)

Rezolucija 2111 (2016) Parlamentarne skupštine Vijeća Europe od  21. travnja 2016. – Procjena utjecaja mjera za povećanje političke zastupljenosti žena

Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o jednakosti spolova i osnaživanju žena u digitalnom dobu

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2013. o iskorjenjivanju rodnih stereotipa u EU-u

Rezolucija 1751 (2010) Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o suzbijanju seksističkih stereotipa u medijima

Rezolucija Vijeća Europe od 3. rujna 2008. o načinu na koji marketing i promidžba utječu na ravnopravnost žena i muškaraca

Rezolucija Vijeća Europe od 25. srpnja 1997. o diskriminaciji žena u promidžbi

Preporuke

Preporuka Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama od 27. rujna 2017. o rodnoj ravnopravnosti u audiovizualnom sektoru

 Preporuka Odbora ministara Vijeća Europe od 10. srpnja 2013. o rodnoj ravnopravnosti i medijima

Preporuka 1799 od 26. lipnja 2007. Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o načinu na koji se prilazuju žene u promidžbi

Preporuka 1555 od 24. travnja 2002. Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o prikazu  žena u medijima