SKLONIŠTA I SAVJETOVALIŠTA

Niže navedene poveznice vode na organizacije koje besplatno pružaju informacije, savjete, podršku, zaštitu, smještaj ili pravnu pomoć žrtvama nasilja.

Sigurne online stranice s korisnim informacijama

NEON – Ne online nasilju

Sigurno mjesto

Helpline – stop nasilju

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Autonomna ženska kuća, Zagreb

B.a.B.e. „Budi aktivna. Budi emancipiran.“

Caritas Zagrebačke nadbiskupije – Kuća za žrtve obiteljskog nasilja

Centar za žene žrtve rata – ROSA

Društvo za psihološku pomoć (DPP), Zagreb

Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja – Duga Zagreb

Hrabri telefon – Savjetovalište za roditelje i djecu „Snaga obitelji“

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu (pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb)

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Plavi telefon

Udruga za zaštitu traumatizirane i zlostavljane djece i žrtve nasilja grada Velika Gorica „Krila ljubavi“

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH SOIH – Mreža žena s invaliditetom SOIH – SOS telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja

Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji

Ženska soba – Centar za žrtve seksualnog nasilja, Zagreb

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Bjelovarsko-bilogorska županija

Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris“, Bjelovar

Brodsko-posavska županija

Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava , Slavonski Brod

Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja – Đakovačko-osječka nadbiskupija, Slavonski Brod

Informativno pravni centar, Slavonski brod

Dubrovačko-neretvanska županija

„Feniks“ – Udruga za zaštitu djece, mladih i obitelji

DEŠA – Dubrovnik

Caritas Dubrovačke nadbiskupije

Istarska županija

Centar za građanske inicijative Poreč

Bračno i obiteljsko savjetovalište -BIOS – Biskupija porečko-pulska Ured za obitelj

Sigurna kuća Istra

Karlovačka županija

Ženska grupa Korak Karlovac

Koprivničko-križevačka županija

Udruga „Hera“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava

Krapinsko-zagorska županija

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje SOS telefon i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije

Međimurska županija

Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ , Čakovec

ZORA – Udruga za nenasilje i ljudska prava

Osječko-baranjska županija

Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

„SUNCE“ Društvo za psihološku pomoć, Osijek

Ženska udruga Izvor , Tenja (Osijek)

Regionalni centar za psihotraumu Osijek (pri Kliničkom bolničkom centru Osijek)

Požeško-slavonska županija

Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN

Primorsko-goranska županija

Dječji dom „Tić“ Rijeka

Centar za participaciju žena u društvenom životu, Rijeka

Udruga za zaštitu obitelji U.Z.O.R., Rijeka

Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja – Sv. Ana, Rijeka

SOS RIJEKA – centar za nenasilje i ljudska prava

Regionalni centar za psihotraumu Rijeka (pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka)

Sisačko-moslavačka županija

Centar za žene Adela, Sisak

Splitsko-dalmatinska županija

Udruga za pomoć žrtvama BIJELI KRUG HRVATSKE

„DOMINE“ feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva

Caritas nadbiskupije Split

Savjetovalište Lanterna – Makarska

Udruga „Duga“, Solin

Regionalni centar za psihotraumu Split (pri Kliničkom bolničkom centru Split)

Šibensko-kninska županija

Bračno i obiteljsko savjetovalište – BIOS, Caritas biskupije Šibenik

Udruga ZvoniMir

Varaždinska županija

Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“, Varaždin

Crveni križ Varaždinske županije – Tim za krizna stanja

Virovitičko-podravska županija

S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Vukovarsko-srijemska županija

B.aB.e. – Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije

Udruga žena Vukovar

Zadarska županija

DUGA Udruga za pomoć ženi i djetetu

Caritas Zadarske nadbiskupije – Obiteljsko savjetovalište