ORGANIZACIJE

Hrvatski olimpijski odbor – Komisija za ravnopravnost spolova

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) najviša je sportska udruga u Hrvatskoj, a osnovan je 10. rujna 1991. godine u Zagrebu. Njegova je misija da trajno doprinosi promicanju sporta kao univerzalne civilizacijske baštine; širenju olimpijskih načela, etičkih i moralnih normi u sportu; stvaranju vrhunskih sportskih dometa hrvatskih sportaša; promicanju Republike Hrvatske kao demokratske države; fair odnosa sudionika u sportu. Hrvatski olimpijski odbor ima zadaću štititi simbole olimpijskog pokreta i predstavlja hrvatski sport pred Međunarodnim olimpijskim odborom i drugim međunarodnim sportskim ogranizacijama.

U okviru Hrvatskog olimpijskog odbora djeluje i Komisija za ravnopravnost spolova u sportu. Osnovana je u prosincu 1996. godine kao Komisija za skrb o ženama u sportu.

Komisija djeluje, sukladno pozivu Međunarodnog olimpijskog odbora, na uspostavljanju mogućnosti za veće sudjelovanje žena u sportu i sportskim tijelima, uz punu ravnopravnost spolova bez diskriminacije bilo koje vrste. Kao savjetodavno i stručno tijelo Vijeća, ona potiče ravnopravnu zastupljenost spolova na upravljačkim pozicijama u sportu te promiče i potiče edukaciju i senzibiliziranje javnosti na području ravnopravnosti spolova u sportu.

KONTAKT 

 • adresa: Hrvatski olimpijski odbor, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb
 • telefonski broj: (01) 3650 555
 • faks broj: (01) 3659 600
 • e-mail: hoo@hoo.hr

Hrvatska odvjetnička komora

Građani koji ne mogu platiti odvjetnika, mogu se obratiti pružateljima pravne pomoći, sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine br. 143/13) ili Hrvatskoj odvjetničkoj komori, temeljem članka 21. Zakona o odvjetništvu (Narodne novine, broj 9/94.,117/08., 50/09., 75/09. i 18/11.). i glave III. Kodeksa odvjetničke etike.

Hrvatska odvjetnička komora osigurava besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama i žrtvama Domovinskog rata u pravnim stvarima u kojima te osobe ostvaruju prava vezana uz njihov položaj.

Besplatna pravna pomoć osigurava se imenovanjem punomoćnika za zastupanje bez prava na nagradu. Molbe se mogu podnijeti na adresu:

KONTAKT 

 • adresa: Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II, 10000 Zagreb
 • telefonski broj: (01) 6165 200
 • faks broj: (01) 6170 838
 • e-mail: hok-cba@hok-cba.hr

WEB

http://www.hok-cba.hr/

Pravna poliklinika Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Klinika je osnovana u jesen 2010., i uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta.

Klinika u prvom redu daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Pravilnika o studiranju i Akta o organizaciji Pravne klinike.

Studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi savjetom pomažu akademski mentori – nastavnici i suradnici Pravnog fakulteta. Klinika ima razvijen interni sustav kontrole kvalitete rezultata pa se ne treba plašiti nestručnosti.

Klinika se bavi isključivo predmetima koji se tiču područja u kojima je prepoznata potreba da se korisnicima pomogne. Područja za koja su osnovane posebne skupine jesu: obiteljsko pravo i zaštita djece, zaštita radnika, diskriminacija, državljanstvo i azil, prava pacijenata, zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima.

Klinici se možete obratiti osobno, telefonom ili elektroničkim zahtjevom. Dežurna osoba uzima Vaše podatke kao i opis Vašeg predmeta. Poželjno je da se Klinici dostave i kopije svih relevantnih dokumenata. Na temelju raspoloživih podataka, Klinika odlučuje hoće li predmet primiti u rad te određuje izvjestitelja. Na temelju njegove analize, nadležna radna skupina donosi odluku o sadržaju pravne pomoći.

KONTAKT 

 • adresa: Pravna poliklinika Pravnog fakulteta u Zagrebu, Jurja Žrrjavića 6/II. kat
 • telefonski broj: (01) 4811 320 / 324
 • e-obrazac: poveznica

WEB

http://klinika.pravo.unizg.hr/