NEOVISNE INSTITUCIJE

Pravobraniteljica za djecu

Pravobraniteljici za djecu mogu se javiti svi koji žele upozoriti na slučajeve povreda prava djeteta. Prijave se mogu odnositi na povrede prava pojedinog djeteta ili na opće pojave koje ugrožavaju prava i interese djece. Posebnu pozornost pravobraniteljica posvećuje prijavama koje joj upute djeca. Ured pravobraniteljice za djecu razmatra i anonimne podneske

U obavljanju poslova iz svog djelokruga pravobraniteljica je ovlaštena upozoravati, predlagati i davati preporuke nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama.

U raznim prilikama obavještava djecu, njihove roditelje i skrbnike o pravima djece i načinima njihove zaštitte. Procijeni li potrebnim, može potaknuti donošenje i izmjene zakona koji se odnose na prava i zaštitu djece.

Ako u obavljanju dužnosti sazna da je dijete izvrgnuto nasilju, zlostavljanju, izrabljivanju ili zanemarivanju, podnijet će prijavu nadležnom državnom odvjetništvu i obavijestiti centar za socijalnu skrb.

Prijave se mogu podnijeti usmeno, telefonom ili osobno te u pisanom obliku:

KONTAKT

Zagreb

 • poštom, na adresu: Pravobraniteljica za djecu, Teslina 10, 10000 Zagreb
 • na broj telefona: (01) 4929 669 / 278
 • na faks broj: (01) 4921 277
 • na e-mail: info@dijete.hr
 • posebni e-mail samo za djecu: mojglas@dijete.hr Osijek
 • poštom, na adresu: Pravobraniteljica za djecu, Šetalište Petra Preradovića 7/I 31000

Osijek

 • na broj telefona: (031) 213 098 / 072
 • na faks broj: (031) 200 615
 • na e-mail: info@dijete.hr
 • posebni e-mail samo za djecu: mojglas@dijete.hr Rijeka
 • poštom, na adresu: Pravobraniteljica za djecu, Trpimirova 3, 51000

Rijeka

 • na broj telefona: (051) 311 121 / 110
 • na faks broj: (051) 324 123
 • na e-mail: info@dijete.hr
 • posebni e-mail samo za djecu: mojglas@dijete.hr

Split

 • poštom, na adresu: Pravobraniteljica za djecu, Braće Kaliterna 10, 21000 Split
 • na broj telefona: (021) 488 462 / 495
 • na faks broj: (021) 488 657
 • na e-mail: info@dijete.hr
 • posebni e-mail samo za djecu: mojglas@dijete.hr

WEB

http://dijete.hr/

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom zaprima individualne pritužbe osoba s invaliditetom i onih koji rade u njihovu korist, razmatra slučajeve u kojima se pritužuje na povredu prava osoba s invaliditetom i u kontaktu s institucijama koje su zadužene za rješavanje tih pitanja, nastoji ishoditi najpovoljnije rješenje.

Ukoliko se nakon tako provedenog ispitnog postupka utvrdi da je došlo do kršenja prava, pravobraniteljica će upozoriti kršitelja prava i preporučiti da otkloni nepravilnost ili prestane s radnjama koje krše vaša prava.

Pravobraniteljica i njezini zamjenici i savjetnici vas također mogu savjetovati o tome koje radnje poduzeti ili kojoj se izvršnoj instituciji obratiti kako bi zaštitili svoja prava ukoliko su iscrpljene sve mjere iz nadležnosti pravobraniteljice ili ukoliko pravobraniteljica nije nadležna postupati u vašem slučaju.

Pravobraniteljica može tražiti da se požuri postupak koji se u vašoj stvari vodi pred sudskim ili upravnim tijelom posebice ukoliko je prekoračen razumni rok.

Ako u obavljanju dužnosti pravobraniteljica za osobe s invaliditetom sazna da je osoba s invaliditetom izvrgnuta diskriminaciji, nasilju, spolnoj zloporabi, zlostavljanju, izrabljivanju, zanemarivanju ili nehajnom postupanju, dužna je odmah podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te upozoriti nadležno tijelo državne uprave i predložiti mjere za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom pruža savjetodavnu pomoć osobama s invaliditetom o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa ukoliko nisu mogli doći do potrebnih informacija preko tijela koja su im te informacije bila dužna osigurati, nisu zadovoljni njihovom kvalitetom ili nisu sigurni u njihovu pouzdanost.

Prijave se mogu podnijeti usmeno, telefonom ili osobno te u pisanom obliku:

KONTAKT

 • poštom, na adresu: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Savska 41/3, 10000 Zagreb
 • na telefonski broj: (01) 6102 170
 • na faks broj: (01) 6177 901
 • na e-mail: ured@posi.hr

WEB

http://posi.hr/