DRŽAVNE INSTITUCIJE

 

Ured za ravnopravnost spolova

Ured za ravnopravnost spolova je stručna služba Vlade RH za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj. S radom je započeo u ožujku 2004. godine.

Djelokrug rada Ureda propisan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske o Uredu za ravnopravnost spolova (NN 39/12) te Uredbom o izmjeni Uredbe o Uredu za ravnopravnost spolova (NN 28/16) i člankom 18. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Vizija Ureda je društvo u kojem nema diskriminacije na osnovu spola, u kojem su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Misija Ureda za ravnopravnost spolova kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske je koordinacija svih aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova u društvu, stvaranje uvjeta za promicanje ravnopravnosti spolova te praćenje provedbe i učinkovitosti Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova.

KONTAKT 

 • adresa: Ured za ravnopravnost spolova, Mesnička 23, 10000 Zagreb
 • telefonski broj: (01) 6303 090
 • faks broj: (01) 4569 296
 • e-mail: ured.ravnopravnost@urs.vlada.hr

WEB

https://ravnopravnost.gov.hr/

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

Djelokrug rada:
-poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na poticanje i praćenje primjene načela ravnopravnosti spolova u zakonodavstvu Republike Hrvatske, a posebice:
– poticanje potpisivanja međunarodnih dokumenata o ravnopravnosti spolova i praćenje primjene tih dokumenata
– sudjelovanje u izradi, provedbi i analizi ostvarenja Nacionalne politike za ostvarenje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj
– suradnju i utvrđivanje mjera i aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova
– predlaganje programa mjera za uklanjanje diskriminacije po spolu
– poticanje ravnomjerne spolne zastupljenosti u sastavu radnih tijela i izaslanstava Sabora
– utvrđivanje prijedloga zakona i drugih akata o ravnopravnosti spolova
– uvođenje načela ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zdravstvu, javnom informiranju, socijalnoj politici, zapošljavanju, poduzetništvu, procesima odlučivanja, obiteljskim odnosima i drugo.

KONTAKT

 • adresa: Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb
 • telefonski broj: (01) 6303 557
 • faks broj: (01) 4569 517
 • e-mail: ravnopravnost@sabor.hr

WEB

https://www.sabor.hr/hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, među ostalim, obavlja upravne i stručne poslove savjetovanja koji se odnose na: brak i bračne odnose te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi; međusobne odnose roditelja i djece; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mlade, roditelje, osobe s invaliditetom, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad njihovim radom; proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba te pružanje preventivno-terapijske pomoći.

KONTAKT 

 • adresa: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
 • Uprava za obitelj i socijalnu politiku
 • telefonski broj: (01) 5557 015
 • faks broj: (01) 5557 222
 • e-mail: info@mrms.hr

WEB

https://mrosp.gov.hr/

Ministarstvo unutarnjih poslova

U širokom djelokrugu poslova koje obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno policija su i aktivnosti koje se odnose na nasilje u obitelji i zlostavljanje djeteta. Ukoliko je na vašu štetu ili štetu druge osobe počinjena kažnjiva radnja prijavu podnesite policiji dolaskom u policijsku postaju, pozivom na 192, on line prijavom na Red Button ili na adresu elektroničke pošte policija@mup.hr.

Poveznica na Nasilje u obitelji

U svrhu on-line prijave zlostavljanja djeteta MUP je razvio aplikaciju RED BUTTON. Namijenjena je prvenstveno djeci žrtvama, ali i svim ostalim osobama koje imaju saznanja o zlostavljanju djece ili sadržajima spolnog zlostavljanja djece na internetu.

Prijaviti se može sve oblike spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, fizičkog, psihičkog i emocionalnog zlostavljanja, zanemarivanja i drugih povreda prava djeteta. Mogu se prijaviti i neprimjerene poruke, pozivi i izlaganje neprimjerenim sadržajima putem različitih vrsta servisa za poruke.

Poveznica na RED BUTTON prijavu zlostavljanja djeteta

MUP-ov Kalendar nasilja u obitelji svakodnevno donosi brojke o nasilju u obitelji u protekla 24 sata. Cilj je upoznati javnost s brojnošću ovih kaznenih djela i prekršaja, po kojima policija i druge nadležne službe svakodnevno postupaju.

U ovim izvješćima policija ne objavljuje podatke koji bi mogli dovesti do identiteta žrtve, svjedoka ili počinitelja navedenih kaznenih djela ili prekršaja kao niti detalje samog događaja.

Poveznica na Kalendar nasilja

KONTAKT 

 • adresa: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ul. grada Vukovara 33, 10000 Zagreb
 • telefonski broj: (01) 6122 111
 • e-mail: pitanja@mup.hr ; policija@mup.hr

WEB

https://mup.gov.hr/