Nacionalna kampanja protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima zagovara uvođenje prevencijskog programa u srednjoškolske kurikule

Piše: Antonija Dujmović Počinitelji seksualnog nasilja nad djecom pretežito su osobe muškog spola, najčešće je riječ o djeci bliskim osobama … Nastavi čitati Nacionalna kampanja protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima zagovara uvođenje prevencijskog programa u srednjoškolske kurikule